Veiklos reglamentavimas

Paskelbta: 2023 m. kovo 31 d.

Advokatų kontora Deveikis ir partneriai (toliau - Kontora) yra įsteigta pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

Kontoros ir jos partnerių veikla, principai, teisė teikti teisines paslaugas, atsakomybė ir kitos teisės bei pareigos yra nustatytos Lietuvos Respublikos advokatūros įstatyme (Nr. IX-2066, 2004-03-18).

Lietuvos advokatūra yra kompetentinga institucija, prižiūrinti Kontoros bei jos advokatų ir advokatų padėjėjų veiklą. Detalesnė informacija apie Lietuvos advokatūros funkcijas ir priežiūros galias galite rasti adresu www.advokatura.lt.

Kontoros veiklai taikomos etikos taisyklės ir principai, yra nustatyti 2016 m. balandžio 15 d. visuotinio advokatų susirinkimo sprendimu patvirtintame Lietuvos advokatų etikos kodekse.