Duomenų apsauga

Duomenų apsauga verslo procesuose

Konsultuojame dėl:
- Asmens duomenų tvarkymo taisyklių
- Interneto svetainės dokumentacijos
- Santykių su darbuotojais reglamentavimo
- Santykių su duomenų valdytojais ir tvarkytojais dokumentacijos
- Tiesioginės rinkodaros dokumentacijos
- Vaizdo stebėjimo ir telefoninių skambučių įrašymo
- Asmens duomenų perdavimo į trečiąsias šalis

Poveikio duomenų apsaugai vertinimas

- Atliekame poveikio duomenų apsaugai vertinimą.
- Konsultuojame dėl PDAV poreikio, pasikeitus duomenų tvarkymo apimtis ir rinkos standartams.

BDAR auditai

- Atliekame BDAR auditus
- Padedame pasiruošti tiekėjų inicijuotiems BDAR auditams ir susijusioms procedūroms.

DAP paslaugos

- Teikiame duomenų apsaugos pareigūno paslaugas
- Padedame parengti DAP pareigines instrukcijas ir sutartį su DAP

Duomenų apsaugos mokymai

Organizuojame ir vedame visų lygių duomenų apsaugos mokymus, atsižvelgdami į kliento poreikius ir veiklos kryptis

DSP tyrimai ir ginčai su duomenų subjektais 

- Konsultuojame duomenų valdytojus ir tvarkytojus duomenų saugumo pažeidimų atvejais bei atstovaujame juos institucijų atliekamuose tyrimuose
- Atstovaujame duomenų valdytojus ir tvarkytojus ginčuose su duomenų subjektais