Teisinės atsakomybės apribojimas

Paskelbta: 2023 m. vasario 22 d.

Advokatų kontoros Deveikis ir partneriai (toliau - Kontora) tinklalapyje (www.deveikis.eu) ir  su Kontoros veikla susijusiose socialinių tinklų paskyrose pateikta informacija yra tik bendro informacinio pobūdžio ir jokiu būdu nėra laikoma teisine konsultacija. Šia informacija neturėtų būti remiamasi arba naudojamasi kaip konkrečiu patarimu tam tikromis aplinkybėmis.

Kontora deda visas pastangas, kad visa tinklalapyje ir su Kontoros veikla susijusiose socialinių tinklų paskyrose pateikiama informacija būtų nuolat atnaujinama, tačiau kartais gali pasitaikyti klaidų ar neatitikimų galiojančiam teisiniam reguliavimui.

Kontora neprisiima jokios atsakomybės vartotojams arba trečiosioms šalims dėl jų naudojimosi viešai Kontoros skelbiama medžiaga ar jos turiniu. Vartotojai sutinka nenaudoti arba neleisti naudoti Kontoros viešai skelbiamos medžiagos  ar informacijos neteisėtais tikslais, taip pat nenaudoti jų taip, kad būtų pakenkta Kontoros arba su ja susijusių asmenų reputacijai.

Visos autoriaus teisės, duomenų bazių teisės, prekės ženklai ir kita intelektinė nuosavybė, susijusi su šiuo tinklalapiu  ir su Kontoros veikla susijusiose socialinių tinklų paskyrose bei juose pateikta medžiaga, priklauso tik Kontoroje dirbantiems asmenims.

Šio tinklalapio turinys saugomas autoriaus teisių. Vartotojai sutinka nekeisti, nedauginti, nekopijuoti, neplatinti, neatskleisti trečiosioms šalims, nenaudoti šios medžiagos komerciniais tikslais arba savo naudai be mūsų raštiško sutikimo.

Tam tikros šio tinklalapio dalys gali būti susijusios su išoriniais interneto puslapiais, o išoriniai interneto puslapiai gali turėti nuorodas į šį tinklalapį. Kontora nėra atsakinga už bet kokių išorinių interneto puslapių turinį ar tuos puslapius administruojančių trečiųjų šalių veiksmus.

Siekiant daugiau sužinoti apie tinklalapyje publikuojamoje medžiagoje pateiktą informaciją, prašome susisiekti su Kontora nurodytais kontaktais.